Documente

Documente/metodologii/regulamente

  1. Cerere de înscriere
  2. Declarație evitare dublă finanțare

Doctoranzii și cercetătorii  postdoctorat interesați să se înscrie în proiect vor depune la a Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării (Str. Traian Moșoiu, nr. 71, 400132, Cluj-Napoca, județul Cluj, România) următoarele documente, candidaturile incomplete nefiind evaluate:

1 Cerere de încriere (Anexa 1)
2 Adeverință care să dovedească calitatea de doctorand sau cercetător post-doctorat într-unul din domeniile prioritare ale strategiei Naționale de Competitivitate 2014-2020, respectiv specializare inteligentă, identificate pe baza potențialului lor științific și comercial, prevăzute în Strategia Națională de Cercetare, dezvoltare și Inovare 2014-2020
3 Copie carte de identitate
4 Curriculum Vitae în format Europass – semnat și datat
5 Declarație evitare dublă finanțare (Anexa 2)
6 Raport de autoevaluare – pe baza căruia va fi evaluată performanța științifică. (Anexa 3)
Acesta va conține lucrări publicate, participare la conferinte, în proiecte de cercetare, etc.
7
Plan de valorificare a rezultatelor cercetării – pe baza căruia va fi evaluat potențialul de inovare si caracterul aplicativ al cercetării. Acesta va descrie modul de valorificare a rezultatelor cercetării prin integrarea acestora în produse/metode/servicii cu aplicabilitate în economie sau mediul social și va cuprinde și motivarea/argumentarea încadrării cercetării în domeniul/domeniile de specializare inteligentă conform Strategiei CDI 2014/2020. ( Conform prevederilor OM MEN 5376/19.10.2017 ). Planul trebuie să conțină indicații despre numele studentului, facultatea, identificarea mentorului/a conducătorului de doctorat. 

Pentru studenții doctoranzi, Planul de valorificare a rezultatelor cercetării va fi avizat de conducatorul de doctorat.

8
Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal – Declaratie consimtamant -grup tinta_123793